Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Aktualności >

Otwarcie obwodnicy Wschowy

04-10-2010
 
 
 
 
Otwarcie obwodnicy Wschowy
 
W dniu 26.10.2011 r. o godz. 13:30 w m. Wschowa obyło się uroczyste otwarcie wybudowanej
obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I, w którym uczestniczył
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Jarosław Sokołowski.
 
Budowa obwodnicy Wschowy została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej
w regionie.
Całkowita wartość projektu wyniosła                              – 8 139 036,90 PLN
Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi            – 6 586 112,57 PLN
Wkład budżetu województwa                                        – 1 552 924,33 PLN
 
            W ramach projektu wybudowana została obwodnica miasta Wschowa o długości 1,88  km, która łączy ze sobą drogi wojewódzkie nr 278 i 305.
Obwodnica wpłynie na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Wschowa i przeniesienie go na nową trasę, łączącą poza centrum miasta dwie drogi wojewódzkie – nr 305 oraz 278. Za sprawą obejścia poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zmniejszy emisja spalin i poziom hałasu w terenie zabudowanym. Nowa trasa znacznie skróci czas podróży, zarówno kierowcom w ruchu lokalnym, jak i tranzytowym przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu i płynności jazdy. Przebieg obwodnicy uwzględnia plany rozwoju lokalnego miasta i gminy. Zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie, obwodnica odciąży ruch na ulicach w terenie zabudowanym oraz zapewni wzrost przepustowości.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Otwarcia obwodnicy Wschowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki