Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Aktualności >

Jak chronić środowisko

05-02-2010

 

Jak chronić środowisko
27.01.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze – z inicjatywy Marszałka Województwa Lubuskiego
 Marcina Jabłońskiego – odbyło się spotkanie na temat najistotniejszych kwestii dotyczących ochrony środowiska
w województwie lubuskim.

– Chcę zainspirować Państwa do dyskusji na temat metodologii skutecznego działania z poszanowaniem
obowiązujących przepisów prawa – rozpoczął spotkanie marszałek Marcin Jabłoński. Chodzi o podpowiedzi i propozycje
w sprawach związanych z wpływem ochrony środowiska na przebieg budowy dróg. Zarząd Województwa Lubuskiego
reprezentowali na spotkaniu także wicemarszałek Elżbieta Polak i członek zarządu Stanisław Tomczyszyn. 
Obrady poświęcone były wymianie doświadczeń wynikających ze współpracy. Zebrani zgodzili się co do tego,
że podejście do planowanych w Lubuskiem inwestycji powinno być przede wszystkim zdroworozsądkowe.
 
Potrzeba kompromisu
Marszałek Marcin Jabłoński zwrócił uwagę na konieczność wypracowania kompromisu między poszanowaniem
środowiska naturalnego a dynamicznym rozwojem gospodarczym województwa. Tylko dzięki współpracy samorządowców
oraz specjalistów z różnych instytucji i organizacji zaangażowanych w proces ochrony środowiska w Lubuskiem
możliwe jest wyeliminowanie absurdalnych częstokroć rozwiązań, które blokować mogą ważne z punktu widzenia
mieszkańców inwestycje. Problemy, o których mowa pojawiają się głównie na styku starych ustaleń i nowych zapisów
prawa dostosowywanych systematycznie do standardów Unii Europejskiej.

Równość partnerów
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Jan Rydzanicz podkreślił, że decyzje środowiskowe
są zawsze kompromisem, który uwzględniać musi m.in. takie czynniki jak: rozwój województwa, plany inwestora,
zadowolenie mieszkańców i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Dyrektor Rydzanicz zwrócił uwagę na
potrzebę zapraszania organizacji ekologicznych do dyskusji nad planami inwestycyjnymi już na etapie
 projektów – pozwoli to uniknąć ewentualnych odwołań od decyzji środowiskowych. Marszałek Marcin Jabłoński
podkreślił, że organizacje te powinny być traktowane jak równy partner w dyskusji o planach infrastrukturalnych
naszego województwa, którego opinia nie może być lekceważona. Marszałek Jabłoński zwrócił też uwagę na fakt,
że podstawą wszelkich dobrych decyzji – i w tym wypadku miarą profesjonalizmu – jest otwartość na dialog.
 
Efekty spotkania
Marszałek Marcin Jabłoński zasugerował potrzebę zorganizowania w najbliższym czasie  – we współpracy
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska – konferencji dla samorządowców
oraz potencjalnych inwestorów, której celem byłoby przedstawienie podstawowych trudności związanych
z tą tematyką oraz sposobów ich minimalizowania.
 

W rozmowach uczestniczyli również:
Jan Rydzanicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
Alicja Makarska – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
Jerzy Politowicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,
Helena Włodarczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Ewa Staruch – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Zielonej Górze,Jerzy Maciejak – Zastępca Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze, a także dyrektorzy departamentów gospodarki i infrastruktury oraz rolnictwa, środowiska i rozwoju
wsi urzędu marszałkowskiego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Jak chronić środowisko

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją