Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zajęcie pasa >

Wnioski na zajęcie pasa drogowego

03-11-2011
UWAGA! Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinien być złożony w tut. Zarządzie, w trybie określonym art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki