Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Odszkodowania >

Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty powstałe na drogach wojewódzkich.

21-01-2021 / Michał Przybylski
Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty powstałe na drogach wojewódzkich.
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wykonuje obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego.
W przypadku zaistnienia szkody na drogach wojewódzkich, powstałej z winy zarządcy drogi, można dokonać zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Roszczenie o odszkodowanie wraz z dokumentacją winno być złożone w formie pisemnej (można skorzystać z formularza zawiadomienia o szkodzie zamieszczonego poniżej).
Ciężar udowodnienia winy zarządcy, a co za tym idzie, odpowiedzialności za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zdarzeń na podległych mu drogach wojewódzkich:
- w okresie 01.01.2020 r. ÷ 31.12.2021 r. w COMPENSA TU S.A VIG
- w okresie 01.01.2022 r. ÷ 31.12.2022 r. w UNIQA TU S.A
- w okresie 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2023 r. w UNIQA TU S.A
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zgłaszający szkodę zostanie powiadomiony przez tut. Zarząd lub ubezpieczyciela zarządcy drogi o decyzji podjętej w sprawie roszczenia.
Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 328 03 29.

Załączniki