Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie otrzymują m.in. zadania polegające na budowie obwodnic zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zwanych "ZADANIAMI OBWODNICOWYMI".