Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg >

Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV

01-09-2023
 
                                                                                                            
 
Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV
 
1. Dnia 05.06.2023 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV”.
 
2. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania 119 925 000,00 zł,
 • przyznane dofinansowanie z RFRD (50%) –  59 962 500,00 zł   
 • wkład własny (50%) – 59 962 500,00 zł 
          w tym:
          Województwo Lubuskie – 51 962 500 zł
          Gmina Drezdenko – 8 000 000 zł
 
3. Realizacja zadania planowana w latach 2023 – 2026
 
4. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gmina Drezdenko. Przebiega na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156, 164 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158. Zrealizowane zadanie stanowić będzie ciąg drogi wojewódzkiej nr 160, powstanie droga klasy G o łącznej długości 3,56 km.
 
5. Planowany zakres inwestycji
 • budowa nowego odcinka drogi od DW 156/160/164 do DW 158 o długości 3,56 km,
 • budowa mostu i estakady nad doliną rz. Noteć i Stara Noteć o długości 345 m oraz wiaduktu kolejowego o długości 18 m,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 156/160/164,
 • budowa przejazdów gospodarczych i przejść dla małych zwierząt,
 • przebudowa i budowę przepustów,
 • budowa chodników w obrębie ronda,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie rowów,
 • budowa oświetlenia na rondzie oraz na dojazdach do ronda,
 • przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
 • budowa urządzeń BRD (barier ochronnych).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją