Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Konsultacje społeczne >

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Łącznica – Stare Kurowo

03-02-2023 / Tomasz Gacek
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Łącznica - Stare Kurowo
 
Termin składania uwag i wniosków upływa w dniu 03.03.2023 r.
 
Uwagi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail ub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 
Osobami do kontaktu ze strony Inwestora są:
 
Tomasz Gacek - tel. 68 353-73-58 e-mail 

Załączniki