Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Konsultacje społeczne >

KONCEPCJA WSTĘPNA - WARIANTOWA DLA ZADANIA PN. BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ ODRĘ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO PRZEBIEGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 281 W MIEJSCOWOŚCI POMORSKO

14-04-2021 / Agnieszka Emilianów
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem koncepcji Wstępnej – wariantowej dla zadania pn.: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko
 
Termin składania uwag i wniosków upływa w dniu 17.05.2021 r.
 
Uwagi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Inwestor: Naczelnik Wydziału Mostów Marcin Ogorzałek, tel. 68-353-73-56 w godz. 730 - 1530, e-mail
Projektant: Promost Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, Anna Pietraszyńska, tel. 68-47-84-522 w godz. 800 - 1600e-mail
 

Załączniki