Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

INTERREG VA >

INTERREG VA

20-07-2017
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II/ Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją