Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu

31-12-2018
 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0013/18
Całkowita wartość projektu – 48 979 883,31zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu - 44 600 000,00zł
Wartość dofinansowania EFRR – 37 910 000,00 zł
Budżet Państwa - 1 749 000,00 zł
 
Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnic m.Kosieczyn i Chlastawa w ciągu DW302 oraz m.Podmokle Wielkie w ciągu DW304. Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie drogi woj. klasy G o dł. ok.7,3 km o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją