Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22

31-12-2018
Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22 zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0012/18
Całkowita wartość projektu – 10 428 587,44 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 10 225 062,20 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 8 691 302,85 zł
Budżet Państwa – 831 305,86 zł
 
W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi woj. nr 138, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z), na odcinkach:
- od km 0+306,00 do km 2+699,88,
- od km 20+853,06 do km 22+025,35,
- od km 25+178,00 do km 26+199,06,
o łącznej długości 4,58 km.
Inwestycja wpłynęła na poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zwiększyła bezpieczeństwo i komfortu ruchu pojazdów.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcin - dk. 22

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją