Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I

13-03-2018
 
 
Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I -  zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0002/18
Całkowita wartość projektu – 5 668 144,23 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5.000.000,00 zł
Wartość dofinansowania EFRR – 4.250.000,00 zł
 
W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I na odcinku dł. 5,52 km i mającą głównie na celu wzmocnienie jezdni i nadanie nawierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i równości poprzecznej i podłużnej, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz warunków odwodnienia.
Zakres inwestycji obejmował wzmocnienie nawierzchni drogi, remont poboczy i rowów drogowych, modernizację zjazdów, zatok autobusowych, chodników, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wymianę istniejących barier energochłonnych.
 
Odbioru końcowego robót dokonano dnia 18.12.2018 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją