Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica

12-12-2016
 
Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0015/16
Całkowita wartość projektu – 2 443 725,77 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 2 398 791,35 zł
Wartość dofinansowania – 2 374 803,42 zł
 
Dnia 14.09.2017 r. dokonano końcowego odbioru robót. wykonanych na długości 1,78 km w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją