Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica

12-12-2016
 
Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0010/16
Całkowita wartość projektu – 9.576.273,24 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 9.202.820,42 zł
Wartość dofinansowania – 9.110.792,21 zł
 
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku w ciągu drogi woj.nr 276 w m. Przetocznica na odc. o długości 0,79 km w zakresie budowy nowej drogi dojazdowej jednojezdniowej, dwupasowej, budowy obiektu mostowego w nowej lokalizacji, wykonania zjazdów i skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz dwóch zatok autobusowych, chodników oraz przepustów.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją