Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423

12-12-2016
Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423
Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna
w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423 zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0003/16
Całkowita wartość projektu – 17 392 059,90 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 16 386 006,54 zł
Wartość dofinansowania – 16 222 146,46 zł w tym:
EFRR - 14.583.545,81 zł
budżet państwa - 1.638.600,65 zł
 
Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm:
- Lider: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
- Partner: Berger Bau GmbH,
Inżynier Projektu - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych, Piotr Owsiński.
 
Uzyskanie Decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych znak: WIT.7740.48.2016.JRyb – 15.12.2016 r.
Uroczyste otwarcie mostu  – 21.12.2016 r.
Odbiór robót -  28.07.2017 r.
Uzyskanie Decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie pozostałego zakresu inwestycji znak: WIT.7740.33.2017.JRyb – 07.08.2017 r.
 
Przedsięwzięcie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj.nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna na odcinku o długości 0,21 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Skwierzyna most

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją