Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)

12-12-2016
 
 
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy
dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Numer Projektu - RPLB.05.01.01-08-0017/16
Całkowita wartość projektu – 1 541 860,17 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 1 390 545,09 zł
Wartość dofinansowania – 1 376 639,62 zł
 
Wykonawca robót budowlanych – EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, umowa została podpisana dnia 17.06.2016 r.
Inwestycja została zakończona w dniu 15.12.2016 r.
 
Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie rozbudowy skrzyżowania dróg woj.nr 297 i 283 w m. Kożuchów na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją