Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

RPO - Lubuskie 2020 >

Program LRPO - Lubuskie 2020

01-12-2016
 
 
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie dla
Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Osi
priorytetowej 5 -Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie
5.1.1. Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją