Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Wzmocnienie drogi woj. nr 303 w km 13+614-21+880

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/448/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 07.02.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "DROMOST".
 
 
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło 07.03.2006 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 303 w km 13+614 – 21+880.
 
Inwestycja została zakończona we wrześniu 2006 roku
Koszt inwestycji: 2,55 mln
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją