Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz-Słubice

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/443/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 18.08.2006r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą POLSKI ASFALT Sp. z o.o.
 
 
 
Dnia 20.09.2006 r. została podpisana umowa z Inżynierem Proejktu, firmą Komplet Inwest s.j.
 
 
 
Zakres robót:
 
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice o długości 28,3 km,
* modernizacja chodników długości 5,83 km,
* budowa ciągów pieszo-rowerowych długości 0,81 km,
* budowa zatoki autobusowej,
* modernizacja 3 zatok autobusowych.
 
Zadanie zostało zakończone w październiku 2007 r.
 
Koszt inwestycji: 20,18 mln PLN, w tym dofinasowanie z UE 15,13 mln PLN.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją