Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Wzmocnienie drogi woj. nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową nr 3

00-00-0000
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/445/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją