Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Remont drogi woj. nr 159 od km 10+964 do km 11+790

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/449/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 04.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD".
 
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło 02.11.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* remont drogi wojewódzkiej nr 159 od km 10+964 do km 11+790.
 
Inwestycja została zakończona w czerwcu 2006 roku.
Koszt inwestycji: 0,69 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją