Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Przebudowa drogi woj. nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500+11+987,3

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/447/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 23.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o oraz Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "DROMOST".
 
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło 18.10.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500 – 11+987,3,
* modernizacja mostu w m. Barcikowice,
* budowa chodnika długości 0,38 km w m. Barcikowice,
* budowa pętli autobusowej w m. Barcikowice.
 
Inwestycja została zakończona w czerwcu 2006 roku.
Koszt inwestycji: 1,08 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją