Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/444/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 23.09.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. Głogów.
 
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło 19.10.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27,
* budowa chodnika długości 1,7 km w m. Stare Strącze.
 
Realizacja zadania została zakończona w maju 2006.
 
Koszt inwestycji: 1,15 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Z/2.22/I/1.1.1/212/04

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją