Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/325/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 01.07.2005 r
 
Dnia 04.10.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest firma STRABAG Sp. z o.o. W dniu 07.10.2005 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu firmą KOMPLET INWEST s.j.
 
 
Przekazanie placu budowy nastąpiło 28.10.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Goszczanowo i Osów,
* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko.
 
Termin realizacji zadania:.10.2005 – 01.2007
Koszt inwestycji: 5,02 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją