Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

00-00-0000
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/61/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 02.12.2004 r.
 
Dnia 01.07.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o. W dniu 22.06.2005 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu firmą ECM Group Polska Sp. z o.o.
 
 
 
Dnia 27.07.2005 r. został przekazany plac budowy.
 
 
 
W ramach realizacji inwestycji zakłada się:
 
* budowę drogi obwodowej wraz z połączeniem z istniejącą siecią drogową o długości 2,82 km,
* budowę wiaduktu drogowego nad wąwozem Dolinka za Młynem o długości 53,3 m,
* budowę chodnika o długości 1555 m,
* budowę kanalizacji deszczowej o długości 1259 m z urządzeniami ochrony środowiska,
* budowę oświetlenia drogowego,
* przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą (napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne, linie energetyczne).
 
Inwestycja została zakończona w marcu 2007 roku.
Koszt inwestycji: 11,49 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją