Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 157 od km 7+740-9+040

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/446/05 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 16.12.2005 r.
 
Dnia 16.09.2005 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym była firma BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 30.09.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 157 od km 7+740-9+040,
* 2 zatoki autobusowe w m. Gościmiec.
 
Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku.
Koszt inwestycji: 0,98 mln
 
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją