Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ZPORR >

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 302

00-00-0000
 
Projekt nr Z/2.08/I/1.1.1/160/04 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 10.05.2205 r.
 
Dnia 25.07.2005 r. podpisano umowę z Wykonawcą, którym jest konsorcjum firm: Nowosolskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "DROMOST" oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o Głogów.
 
 
W dniu 21.07.2005 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu Firmą Projektowo – Handlową „ZABOBRZE”. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.07.2005 r.
 
 
 
Zakres robót:
 
* wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od m. Okunin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 302.
* Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku.
* Koszt inwestycji: 4,73 mln
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Z/2.22/I/1.1.1/211/04

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją