Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

23-06-2015
 
Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód zrealizowane zostało w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-003/14
Całkowita wartość projektu – 3 979 792,29 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 3 876 751,31 zł
Wartość dofinansowania – 3 837 983,79 zł
Wkład budżetu województwa – 141 808,50 zł
 
Wykonawca robót budowlanych - EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,
umowa została podpisana dnia 11.08.2014 r.
W dniu 26.06.2015 r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót. 
 
W ramach projektu wzmocniono drogę woj. nr 160 na odcinku pomiędzy miejscowościami Grotów i Sowia Góra,
na długości 2,79 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją