Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 – połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra

23-06-2015
 
Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 – połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-002/14
Całkowita wartość projektu – 6 613 250,44 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 5 438 747,23 zł
Wartość dofinansowania – 5 384 359,75 zł
Wkład budżetu województwa –  1 174 503,21 zł 
 
Wykonawca robót budowlanych: – SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa zawarta dnia 31.07.2014 r.
Inżynier Projektu: – PROMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umowa zawarta dnia 31.07.2014 r. 
W dniu 14.09.2015 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót. 
 
W ramach projektu wybudowana została obwodnica m. Jeziory w ciągu drogi woj. nr 303 na długości 2,33 km. 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 – połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją