Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi woj. nr 138 na odcinku Torzym – Sulęcin – dk.22

23-06-2015
 
Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi woj. nr 138 na odcinku Torzym – Sulęcin – dk.22 realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-004/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 243 503,42 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 3 184 155,35 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 3 152 313,79 zł
Wkład budżetu województwa – 31 841,56 zł
 
Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, umowa została podpisana dnia 25.09.2014 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 14.07.2015 r.
 
W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 138 na odcinku pomiędzy miejscowościami Ostrów i Tursk, na długości 2,64 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją