Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym

23-06-2015
 
Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-009/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 538 282,39 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 1 430 542,39 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 1 416 236,95 zł
Wkład budżetu województwa –  14 305,44 zł 
 
Wykonawca robót budowlanych:– DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, umowa została podpisana dnia 15.09.2014 r.
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 14.07.2015 r. 
 
W ramach projektu przebudowana zostanie droga woj. nr 138 w ciągu ul. Krośnieńskiej w Torzymiu na długości 0,50 km. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją