Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)

25-02-2015
 
Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160) realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-005/14
Całkowita wartość projektu wynosi – 9 002 042,65 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 6 917 058,49 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 6 847 887,90 zł
Wkład budżetu województwa – 69 170,59 zł 
 
Wykonawca robót budowlanych: 
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., umowa została podpisana dnia 29.08.2014 r.,
Inżynier Projektu:
– KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, umowa została podpisana dnia 29.08.2014 r. 
 
W ramach projektu wykonana została budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160), na długości 0,72 km. 
Odbiór robót odbył się 18.09.2015 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją