Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

19-03-2014
 
Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-008/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 7 626 820,18 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 7 346 037,22 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 6 244 131,60 zł, w tym:
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 783 943,75 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa – 2 460 187,85 zł
Wkład budżetu województwa – 1 101 905,62 zł
 
Wykonawca robót budowlanych:
– STRABAG Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 27.03.2014 r.,
– Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 04.07.2014 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 29.09.2014 r.
 
W ramach projektu przebudowana została droga woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa na długości 5,31 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją