Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

19-03-2014
 
Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-007/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 5 512 109,97 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 5 382 170,10 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 4 574 844,57 zł
Wkład budżetu województwa – 807 325,53 zł
 
Wykonawca robót budowlanych:
Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 01.04.2014 r.
 
Termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji 21.10.2014 r.
 
W ramach projektu rozbudowana została drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4) na długości 2,10 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją