Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap

19-03-2014
 
Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap zrealizowana została w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-010/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 6 693 998,11 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą - 5 904 553,52 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 5 018 870,48 zł
Wkład budżetu województwa – 1 675 127,63 zł
 
W ramach projektu wykonano roboty na długości 3,14 km na poniższych odcinkach:
- od km 43+462,3 do km 46+174,60 o długości 2,71 km, wykonawcą była SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę zawarto dnia 18.03.2014 r. Odbiór robót nastąpił dnia 27.10.2014 r.
- od km 42+198 do km 42+450 oraz od km 42+499 do km 42+680 w m. Iłowa
ul. Kolejowa o długości 0,43 km, wykonawcą było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, umowę zawarto dnia 28.11.2014 r. Odbiór robót nastąpił dnia 22.06.2015 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją