Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap

19-03-2014
 
Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie
 
Numer wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-009/13
Całkowita wartość projektu wynosi – 6 067 692,60 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 5 758 473,45 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 4 894 702,42 zł
Wkład budżetu województwa – 863 771,03 zł
 
W ramach projektu wykonano roboty drogowe na długości 3,45 km na odcinku od km 17+382 do km 20+840,60.
Odbiór robót odbył się 21.10.2014 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański -Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją