Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)

02-04-2013
 
Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18) realizowana jest
w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-005/12-00,
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 364 249,43 zł,
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 3 185 281,21 zł,
Wartość dofinansowania wynosi – 2 707 489,01 zł,
Wkład budżetu województwa – 477 792,20 zł.
 
W ramach projektu wykonano roboty na długości 1,97 km na poniższych odcinkach:
-  15+400-16+936,7  o długości 1,53 km, wykonawcą była firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie,  z którą zawarto umowę dnia 30.04.2013 r. Odbiór robót  nastąpił dnia 05.05.2014 r.
 -  16+936,7-17+382  o długości 0,44 km, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt
Sp. z o.o. z siedzibą w Krosno Odrzańskie, z którą zawarto umowę dnia 27.09.2013 r. Odbiór robót  nastąpił dnia 03.07.2014 r.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 295 Pożarów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją