Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym

29-01-2013
 
Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-001/12
Całkowita wartość projektu wynosi – 16 478 064,56 zł
Koszty kwalifikowalne - 15 811 237,75 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 13 439 552,07 zł
Wkład budżetu województwa – 2 371 685,68 zł
 
Projekt realizowano w podziale na pięć etapów: 
 Etap I - droga krajowa nr 29 – Trzebiechów w km 52+507,00 - 55+300,00,
 Etap II - Trzebiechów – Siedlisko w km 49+897,50 do km 51+857,00,
 Etap III - Siedlisko – Pliszka w km 42+856,00 - 48+353,00,
 Etap IV - Pliszka – Debrznica w km 39+193,00 - 40+981,00,
 Etap V - w km 38+913,00 - 39+193,00 oraz w km 48+772,50 - 49+897,50.
 
W ramach projektu wykonano przebudowę nawierzchni drogi woj nr 138 na łącznej długości 13,43 km.
Odbiór robót odbył się dnia 12.09.2014 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją