Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2)

29-01-2013
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2) realizowana jest w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-003/12-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 246 057,77 zł
Wartość dofinansowania wynosi – 1 846 314,55 zł
Wkład budżetu województwa – 399 743,22 zł
 
Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 28.01.2013 r.
 
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.08.2013 r.
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2) zostanie wykonana na długości 1 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją