Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

18-01-2012

 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

 

Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-007/11

Całkowita wartość projektu wyniosła                              4 422 444,56 PLN

Wartość dofinansowania środkami LRPO wynosi              2 499 753,82 PLN

Wkład budżetu województwa                                         1 922 690,74 PLN

 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych LUBARTÓW Sp. Akcyjna
z siedzibą w Lubartowie, umowa została podpisana dnia 18.08.2010 r.

 

W dniu 15.09.2011 r. podpisany został protokół końcowy odbioru robót.

W dniu 09.01.2011 r. wydane zostało przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie z rygorem natychmiastowej wykonalności.

 

 

Zakres inwestycji obejmował:

 

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań na długości 1,68 km oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni  drogi do 115 kN/oś. Wykonano kanalizację deszczową i obustronne chodniki. 

Wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań w istotny sposób rozwiązała problemy komunikacyjne miasta Żagań. Inwestycja usprawniła ruch pojazdów, ułatwiła tranzyt samochodowy i zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją