Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla

09-09-2011
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-013/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 662 921,27 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 963 483,07 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 29.12.2010 r.
  
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 15.12.2011 r.
 
Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla zostanie wykonana na długości 0,92 km.
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją