Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104

09-09-2011
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-011/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 442 279,06 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 2 072 897,64 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 29.10.2010 r.
 
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.09.2011 r.
 
W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104
 
  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją