Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice

05-09-2011
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-004/10
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 924 009,10 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 328 400,36 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 16.07.2010 r.
 
Termin zakończenia realizacji inwestycji 14.06.2011 r.
 
 
Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice została wykonana na długości 3,4 km.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz-Bobrowice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją