Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice

16-07-2010
 
Numer Projektu - RPLB.01.01.00-08-041/09
Całkowita wartość projektu wynosi – 4 130 064,40 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 510 554,72 PLN
 
 
Wykonawca robót budowlanych – Lider: SZOSA POLSKA Sp. z o.o., Partner: FUCHS, umowa została podpisana dnia 05.03.2010r.
 
 
Termin zakończenia rzeczowego  - 27.09.2010r.
 
 W ramach inwestycji:
 
w m. Borowina:
 
- przebudowano drogę  na długości 1 km,
- przebudowano 2 skrzyżowania,
- przebudowano 2 zatoki autobusowe,
- wybudowano dwustronny chodnik,
- wybudowano kanalizację deszczową,
- przebudowano sieć telekomunikacyjną .
 
w m. Pasterzowice:
 
- przebudowano drogę na długości 1,2 km,
- przebudowano 4 skrzyżowania,
- wybudowano chodnik,
- przebudowano chodnik,
- wybudowano kanalizację deszczową,
- przebudowano linie nn.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów – Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją