Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

16-07-2010
 
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów została zrealizowana w ramach I Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
 
Numer Decyzji o dofinansowanie – RPLB.01.01.00-08-044/09
Całkowita wartość projektu wyniosła – 7 383 501,93 PLN
Wartość dofinansowania wyniosła – 6 275 976,62 PLN
Wkład budżetu województwa – 1 107 525,31 PLN
 
W ramach projektu przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Stypułów na długości 2,767 km.
 
Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków ruchu drogowego.
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia, wybudowano ciągi piesze, zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją