Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz

16-07-2010

 
 
Numer Wniosku o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-040/09
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 239 758,95 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 2 753 795,09 PLN
 

Wykonawca robót budowlanych – KONTRAKT Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 12.03.2010r.
 

Termin zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji - 10.11.2010r.
 
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz została wykonana na długości 1,1 km.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją