Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno

16-07-2010
Numer Projektu - RPLB.01.01.00-08-042/09
 
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 188 837,65 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 1 860 511,99 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych – STRABAG Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 02.03.2010r.
 
Termin zakończenia rzeczowego - 16.08.2010r.
 
W ramach inwestycji:
- przebudowano drogę na długości 1,126 km,
- wybudowano chodnik,
- wybudowano przejście dla pieszych,
- wybudowano kanalizację deszczową,
- przebudowano zjazdy do posesji.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją