Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

16-07-2010
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-043/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 28 273 343,39 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 24 032 341,88 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych – Lider: KONTRAKT Sp. z o.o., Partner: ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna, umowa została podpisana dnia 14.04.2010r.
 
Termin zakończenia realizacji inwestycji - 30.11.2011r.
 
Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. 137 i 134 zostanie wykonana na długości 5,75 km.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją