Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap

00-00-0000
 
Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-028/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 2 259 602,87 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 1 920 662,43 PLN
 
 
Wykonawca robót budowlanych - Strabag Sp. z o.o. Warszawa, umowa na roboty została podpisana dnia 27.04.2009 r. 
Dnia 25.08.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap została wykonana w km od 25+019,18 do km 26+300 na długości 1,28 km.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją