Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów

00-00-0000
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów
 
Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-014/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 3 873 466,46 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 3 292 446,48 PLN
 
Wykonawca robót budowlanych - „Maldrobud” Spółka Jawna Myślibórz, umowa została podpisana dnia 24.04.2009r.
 
Dnia 15.09.2009 r. dokonano technicznego odbioru robót.
 
Przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów została wykonana w km od 34+661 do km 36+041 na długości 1,38 km.
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Buszów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją