Logo: ZDWZarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Baner: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

LRPO >

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

00-00-0000

   

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

 

Numer Decyzji o dofinansowanie - RPLB.01.01.00-08-016/09-00
Całkowita wartość projektu wynosi – 1 140 573,76 PLN
Wartość dofinansowania wynosi – 969 487,69 PLN

Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o., umowa została podpisana dnia 30.04.2009 r.

Dnia 14.09.2009 r. dokonano odbioru robót.

Przebudowa drogi woj. nr 305 w m. Lgiń została wykonana w km od 62+182,30 do km 62+600,00 na długości 0,42 km.

 

  

 

   

   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją